Hyresvillkor

När du hyrt ett fordon eller släpvagn med biluthyrningmalmö skriver du under ett hyresavtal. Du ska då vara ansvara för den hyrda bilen tills du lämnar den igen. Då inspekteras bilen och ser till att den är i samma skick som när den överlämnades till dig. Det är ditt ansvar att återlämna bilen i samma skick.

Skada

Ifall du är ansvarig för skador på hyrbilen som inte noterades innan du hyrde bilen är du ansvarig för reparationskostnaderna. Beloppet kan begränsas av självrisken vi kommit överens om.

Trafikförseelser

När du tar hand om bilen är du ansvarig för alla trafikförseelser. Det inkluderar parkering och fortkörning. Du är även ansvarig för trafikförseelser i andra länder.

Bränsle 

Du som har hand om bilen står för all bensinkostnad (om inte du valt till betalt bränsle). När du återlämnar bilen bör bilen ha den mängd bränsle vi kommit överens om. Om du inte gör det kan det leda till extra kostnader.

Återlämning

Du ska lämna bilen vid en överenskommande plats och tid. Om inte du gör detta leder det till extra kostnader.

Extra förare

Bara du som står med på hyresavtalet får köra bilen. Du som har hand om bilen ska se till att inga andra personer kör bilen.